Huishoudelijk Reglement


Voorwaarden om lid te worden
- Een scooter hebben type Vespa, Lambretta of LML. 
- In regel zijn met de wettelijke bepalingen en regelgevingen betreffende motor- of bromfietsen (rijbewijs, inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest en verzekering).
- De verkeerswetgeving respecteren, o.a.: 

  1. de bij wet voorgeschreven kledij en helm (ook de passagier) dragen;
  2.  voor een rood verkeerslicht stoppen;
  3. zich houden aan de snelheidslimieten;
  4. de instructies van begeleiders/wegkapiteins opvolgen;
  5. de 10 geboden van de club i.v.m. veilig rijden in groep respecteren.

- Zowel de bestuurder als de passagier moeten lid zijn om deel te nemen aan de clubactiviteiten. 
- Alvorens lid te worden mag je deelnemen aan 2 activiteiten om het clubleven te ervaren. De 3de keer ben je verplicht om lid te worden. Zolang je geen lid bent, kan je niet
  genieten van eventuele traktaties of andere financiële tussenkomsten van de club.
- Wie de club wil steunen kan erelid worden. Een erelid is welkom op alle clubactiviteiten, maar heeft geen stemrecht op een algemene vergadering.
- Door het voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap ontlasten alle leden en kandidaat-leden het bestuur van Vespa Club Tessenderlo vzw van alle    
  verantwoordelijkheid in geval van ongeval of schade veroorzaakt voor, tijdens of na een clubactiviteit.

Lid worden

- Na betaling van het lidgeld ben je lid voor het lopende kalenderjaar. Betalingen na 1 oktober gelden als lidgeld voor het lopende en het volgende kalenderjaar. 
- Door betaling van het lidgeld ga je akkoord met het huishoudelijk reglement van de club.
- Je gegevens worden opgenomen in de ledenlijst.
- Je krijgt een lidkaart.
- Als lid van VC Tessenderlo ben je automatisch lid van Vespa Club België. Hierin is geen keuze mogelijk. Ook hiervan ontvang je jaarlijks een lidkaart. 

De statuten

Vespa Club Tessenderlo is een vzw. Je kan de statuten inkijken op eenvoudige vraag bij één van de bestuursleden.

Clubnieuws

Via het opgegeven e-mailadres houden we je op de hoogte van de clubactiviteiten en ontvang je mededelingen. 
Clubnieuws is ook te vinden op onze website www.vespaclubtessenderlo.com.

Uitsluiting

Dit betreft het recht van het bestuur om iemand te weigeren of uit te sluiten: 
Het bestuur van Vespa Club Tessenderlo heeft het voorrecht om aanvragen voor lidmaatschap te weigeren.

- Als de reglementen of toelatingsvoorwaarden niet worden nageleefd, kan het bestuur een lid met onmiddellijke ingang uitsluiten van alle clubactiviteiten zonder terugbetaling van het lidgeld.
- Bij wangedrag of agressief gedrag of als een lid schade berokkent aan de club of één van zijn leden, zal dezelfde sanctie worden uitgevoerd.